Missie en Visie

MISSIE

De Nationale Volksmuziekschool is er om met een divers, klantgericht, deskundig  en betaalbaar aanbod muziekeducatie te bevorderen. Door middel van doelgerichte en duurzame samenwerkingen wordt het muziekonderwijs geprofessionaliseerd en blijvend ontwikkeld.

VISIE

Muziek is belangrijk voor de algemene vorming van jonge mensen. Het ontdekken van plezier in muziek doet verlangen naar verdieping. De drang naar verdieping moet leiden tot professionalisering.

De Nationale Volksmuziekschool wil cursisten, ongeacht hun leeftijd, sociaal-culturele achtergrond en scholing het plezier van muziekmaken bijbrengen. Met de juiste didactische aanpak een gedragsverandering ontwikkelen, waarmee met een positieve attitude naar eigen vermogen met plezier kan worden deelgenomen aan het muziekleven.

Het stimuleren van vroege kennismaking met de wereld van muziek om zodoende te bewerkstelligen dat de exploratie hiervan zelf ter hand wordt genomen.

De Nationale Volksmuziekschool opereert in een omgeving met een grote culturele diversiteit en historie en is zich bewust van de betekenis van het muzikale erfgoed en het conserveren daarvan. Door middel van muziekeducatie wordt niet slechts dit doel bereikt maar wordt tevens gewerkt aan de eigen identiteit alsook het respect voor elke muziekvorm of uiting.